صمغ عربی، که از درختی به نام صمغ سنگالی بدست می‌آید، سفید رنگ و محلول در آب است و عمدتاً شامل هیدرات‌های کربن است. صمغ عربی یا صمغ آکاسیا صمغی طبیعی است که از دو گونه آکاسیا به نام‌های Acasia senegal،Acasia seyal استخراج می‌شود.

از صمغ عربی در صنایع غذایی به عنوان «پایدارکننده» و در صنعت چاپ به عنوان روان‌کننده در انواع خاصی از جوهر برای چاپ استفاده می‌شود.

از این صمغ در گذشته استفاده‌های زیادی می‌شده‌است از جمله آن به عنوان تغییر میزان گرانروی جوهر مرکب. صمغ عربی ترکیب پیچیده‌ای از ساکاریدها و گلیکوپروتئین‌ها می‌باشد که مهم‌ترین خواص صمغ از این ترکیب‌ها می‌باشد.این صمغ خوراکی می‌باشد.

صمغ عربی یکی از ترکیبات مهم شربت نوشابه می‌باشد.
در کوکا کولا .
همچنین در آب نبات و البته در آدامس.
در نقاشی از آن به عنوان یک ماده چسبنده در آبرنگ استفاده می‌شود.
در صنعت چاپ و داروسازی و لوازم آرایشی نیز از آن استفاده می‌شود.
یکی از ترکیبات مهم واکس نیز صمغ عربی می‌باشد.
ماده چسبنده تمبرهای پستی نیز از این صمغ می‌باشد.
در سیگارسازی نیز به عنوان چسبنده کاغذ سیگار می‌باشد.
۸۰ درصد صمغ عربی در سودان تولید می‌شود؛ که بخش مهمی آز آن از دارایی‌های اسامه بن لادن بوده‌است.
ساعت : 7:59 pm | نویسنده : admin | مطلب قبلی | مطلب بعدی
Page : 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15